Event köttprovning

Event: Köttprovning

– Utfört 17 feb: Köttprovning på kött kök och bar